Szukana fraza:
Szukaj

Audio-video

Oferujemy profesjonalne ekspertyzy, które wykonywane są przez fachowców z zakresu kryminalistyki z doskonałymi kwalifikacjami, co przekłada się na wysoką jakości wydawanych opinii. Starannie wykonywane badania są tworzone przez specjalistów ze statusem biegłych sądowych, dzięki czemu mogą one stanowić istotny dowód dla osób prywatnych, policji jak i sądownictwa.

Nawiązując do świetnie wyszkolonej kadry warto wspomnieć o ich dorobku, a więc ponad dwunastu tysiącach wykonanych ekspertyz.
W skład profesjonalistów wydających tak rzetelne opinie wchodzą między innymi naukowcy, specjaliści laboratoryjni. Ich wielkie doświadczenie, ale także wiedza oraz kompetencje wpływają oczywiście na jakość wydawanych ekspertyz, które mogą być wykorzystane w sądzie. Opinie są dokumentem, który może okazać się istotny dla przeprowadzania spraw w sądzie. 

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę
Fonoskopia

Oferujemy wykonanie badań audiowizualnych w następującym zakresie.

Badanie kamer przemysłowych – badanie audiowizualne. To przede wszystkim:

1. Zdefiniowanie czy zapis jest autentyczny,
2. Wyznaczenie ilości kopii,
3. Weryfikacja całego sytemu, wobec którego dokonano taki zapis,
4. Ocenianie klasy sprzętu używanego do zapisu – określa się, czy sprzęt był analogowy czy jednak cyfrowy,
5. Utworzenie stenogramu utrwalonych rozmów na danej taśmie,
6. Sporządzenie dokumentacji – stop klatki z taśmy, która jest dowodem,
7. Wykonanie kopii taśmy dowodowej – zwykle wybiera się popularny format,
8. Wykonanie specjalnej dokumentacji w postaci elektronicznej,
9. Cyfrowe obrabianie obrazu,
10. Zbadanie zapisu na podstawie identyfikacji,
11. Oszacowanie systemu oraz sprawdzenie autentyczności takiego zapisu,
12. Określenie na tej podstawie ilość wytworzonych kopii,
13. Utworzenie tzw. Stop klatek na podstawie taśmy, która jest dowodem,
14. Zidentyfikowanie postaci zapisanych na danej taśmie – wykorzystanie identyfikacji antropologicznej,
15. Nagrania typu AV,
16. Zbadanie zapisków video,
17. Zbadanie fotografii specjalistycznej,
18. Określenie ewentualnej liczby kopii zdjęć, zapisów,
19. Zidentyfikowanie odpowiednich przedmiotów oraz osób, które zostały utrwalone na zdjęciach fotograficznych oraz na podstawie zapisów video,
20. Zweryfikowanie typu, sytemu, a także autentyczności danego zapisu - wychwycenie prób preparowania, fałszowania, montowania obrazów czy scen na konkretnych nośnikach.