Szukana fraza:
Szukaj

Fonoskopia

Pobieramy materiał porównawczy do identyfikacji mówców na terenie całej Polski.

Możemy wydawać opinie zespołowe (3 ekspertów fonoskopii).

Fonoskopia w stosunku do nagrań jest to:

- badanie jakości nagrań
- dokonanie charakterystyki akustycznej i elektrycznej nagrań dowodowych
- odzyskiwane nagrań z nośników znajdujących się w różnym stanie technicznym
- sprawdzanie aparatury specjalistycznej przeznaczonej do badań dźwięków i nagrań
- wykonanie próbkowania i datowania badań
- zmiana parametrów nagrań
- sprawdzanie nagrań dźwiękowych z podsłuchów
- sprawdzanie nagrań z urządzeń audio i wideo
- poprawianie nagrań z monitoringu i telewizji przemysłowej
- redukcja szmerów i szumów nagrań
- stenografia zakłóconych nagrań dźwiękowych
- badanie prawdziwości nagrania
- badanie jedności nagrania


Jeśli chodzi o głosy to fonoskopia to:

- rozpoznawanie głosu słyszanego w tle nagrania
- sporządzenie charakterystyki nagranej osoby
- zbadanie sposobu mówienia danej osoby
- określenie liczby osób w nagraniu i ich płci
- zabezpieczanie materiału do porównań zarówno na miejscu jak i również w terenie
- określanie cech charakterystycznych wypowiedzi danych osób
- oznaczanie anomalii w torze głosu danej osoby


Fonoskopia jest wykorzystywana w procesach sądowych:

- o rozdzielność majątkową
- o ogłoszenie separacji
- o ogłoszenie rozwodu
- o kradzieże
- groźby uznane jako karalne
- podżeganie do dopuszczenia się czynu zabronionego
- planowane przestępstwa
- przestępstwa korupcyjne
- przestępczość zorganizowana
- handel narkotykami
- handel i stosowanie używek
- sprzedaż dopalaczy
- przemyt
- działania naruszające kodeks handlowy
- przestępczość finansowa
- fałszywe alarmy bombowe
- nieprawdziwe alarmy straży pożarnej
- nieprawdziwe zgłoszenia na pogotowie ratunkowe
- nieprawdziwe zgłoszenia na pogotowie gazowe i energetyczne 
 

Fonoskopia to:

1. Analiza cyfrowych i analogowych zapisów dźwięków
- badanie nagrań przeprowadzonych z wykorzystaniem urządzeń nagrywających dźwięk,
- przeprowadzanie charakterystyki urządzeń nagrywających,
- odzyskiwanie wszystkich nagrań, które zostały usunięte z urządzeń cyfrowych.

2. Cyfrowe przerabianie nagrań
- zmiana formatu zapisanych plików,
- określenie przyczyny zakłóceń nagranego dźwięku,
- likwidowanie obecnych na nagraniach zakłóceń.

3. Przepisywanie zapisanych nagrań
- sporządzanie stenogramów, jak i również spisywanie zapisanych dźwiękowo dokumentów – zapis w różnych językach,
- przepisanie nagrań z dużymi zakłóceniami.

4. Pisemne poświadczenie autentyczności nagrań
- sporządzanie oscylogramów, spektrogramów i wielu innych na życzenie klienta,
- sprawdzanie autentyczności, ciągłości i braku ingerencji w nagraniach wykonanych metodą analogową.

5. Rozpoznawanie głosów
- określenie tożsamości głosu lub też jej zaprzeczenie,
- analizowanie dostarczonych próbek mowy i sprawdzenie ewentualnych podobieństw albo i ich braku w cechach akustycznych,
- rozpoznanie ilości głosów, jakie to biorą udział w nagraniu,
- pobranie próbki materiału porównawczego i zabezpieczenie jej

6. Sporządzenie profilu psycholingwistycznego danego głosu
- sporządzenie profilu psychologicznego danej osoby na podstawie wykonanej analizy odpowiednio dobranych indywidualnych cech mowy, tonu głosu, akcentu, słownictwa i wielu innych,
- oznaczenie stanu psychicznego osoby, która brała udział w nagrywaniu materiału.

7. Wykonywanie nagrań w nietypowych lub patologicznych warunkach
- ludzi będących pod działaniem substancji odurzających – alkohol, narkotyki, leki,
- w sytuacjach zagrożenia życia,
- w przypadku stwierdzenia patologii anatomicznych oraz funkcjonalnych toru głosowego.

8. Sporządzanie dokumentów do celów rozpraw sądowych
- przygotowywanie dokumentów po korekcie wykonanej przez sąd,
- sporządzanie całościowej dokumentacji,
- przeprowadzanie konsultacji tyczących się niezbędnego sprzętu oraz warunków niezbędnych do przeprowadzenia nagrania.

9. Nagrania głosowe wykorzystywane są i w sprawach karnych i cywilnych:
- łapówkarstwo,
- karalne groźby,
- skłanianie do przeprowadzenia czynu karalnego,
- przestępstwa zorganizowane,
- sprawy rozwodowe,
- naruszenie dóbr osobistych,
- nieprawdziwe zgłoszenia alarmowe.

Fonoskopia to analiza i nagrań cyfrowych i analogowych. Zapisy dźwięku można wykonać za pomocą różnorodnych urządzeń podsłuchowych albo innych urządzeń wyposażonych w funkcję rejestracji dźwięku. Należą do nich dyktafony, telefony komórkowe, kamery video i pozostałe urządzenia.

Fonoskopia pozwala na odzyskanie nagrań, które zostały utracone lub usunięte z urządzeń cyfrowych. Sprawdza się ona w przypadku uszkodzeń pamięci urządzenia, dysku albo w wypadku wystąpienia niekorzystnych czynników atmosferyczne.
Fonoskopia oznacza obróbkę cyfrową nagrań, jaka to daje możliwość na zmianę formatu plików, określenie typu występujących zakłóceń i zniekształceń dźwięku.

Osoba przeprowadzająca badania fonoskopowe wykonuje transkrypcje nagrań. Transkrypcja może być przeprowadzona zarówno w języku polskim, jak i w pozostałych językach. Wymagane jest jednak najlepsze oprogramowanie i urządzenia.
W sprawach karnych i cywilnych istnieje możliwość przeprowadzenia identyfikacji głosów z nagrań. W takim przypadku ma to potwierdzić lub też zaprzeczyć tożsamości głosu zabezpieczonego w materiale dowodowym oraz materiale porównawczym.
Fonoskopia to także przygotowanie psycholingwiostycznego profilu osoby, jakiej głos jest poddawany badaniu. Analizuje się indywidualne cechy mowy, głosu, akcent, dialekt, słownictwo, poprawność językowa, ekspresję głosu oraz różnorodność składniowa.
Prokuratura oraz sądy wykorzystują fonoskopię do wykonywanie badań nagrań mowy osób, które to wykonano w specjalnych lub też nietypowych warunkach. Nagrania te maja miejsce pod wpływem środków odurzających, alkoholu, leków mających charakter odurzający i tym podobnych.

Każda osoba wykonująca badania fonoskopowe przygotowuje materiały dla organów ścigania i sądów, przygotowuje ściśle określone dokumenty przeprowadzanych czynności oraz udziela konsultacji w zakresie zarówno sprzętu, na jakim dokonano nagrania, a także warunków w jakich miało ono miejsce.