Szukana fraza:
Szukaj

Grafologia

Osoby zainteresowane zapraszamy na stronę

Ekspertyzy Grafologiczne

Ofertę kierujemy przede wszystkim do organów ścigania, ale także do wszystkich osób prywatnych i firm, które chciałaby uzyskać ekspertyzę dostarczonych dowodów.

Nasze ekspertyzy mogą posłużyć, jako dowód sądowy.

Dokonujemy analizy grafologicznej i analizy dostarczonych dokumentów.

Oferujemy Państwu:
1. Identyfikację pisma ręcznego i maszynowego
2. Wykonujemy analizę kryminalistyczną odcisków pieczęci i dokumentów, np. anonimów czy testamentów, również pod względem próby ich falsyfikacji
3. Stwierdzamy czy dany krajowy lub zagraniczny dokument jest autentyczny, analiza ta dotyczy także charakteru pisma i podpisów
4. Określamy autentyczność dokumentów bankowych, firmowych, a także o charakterze cywilno-prawnym, np. umowy
5. Ustalamy czas sporządzenia dokumentów (do 2 lat od chwili ich powstania i analiza wykonywana jest tylko na oryginalnym dokumencie napisanym długopisem)
6. Analizujemy kserokopie dokumentów oraz ich wydruki komputerowe i sporządzone na maszynie do pisania
7. Sprawdzamy czy dokument nie został przerobiony lub podrobiony, dotyczy to zarówno dokumentów pochodzenia polskiego jak i zagranicznego (banknoty, dokumenty tożsamości, karty płatnicze).