Szukana fraza:
Szukaj

Medycyna sądowa

Medycyna Sądowa – Biuro Kryminalistyczne "Ośrodek Badań DNA-WLGM"

Nasi pracownicy to eksperci w wykonywaniu ekspertyz kryminalistycznych. Ich praca poparta jest wysokimi kwalifikacjami w tej dziedzinie oraz wieloma wykonanymi analizami dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Należy dodać, że wszyscy specjaliści, z którymi współpracuje nasze biuro mają uprawnienia biegłych sądowych.

Wykonujemy następujące badania z zakresu medycyny sądowej:

1. Wykonujemy techniczno-medyczne rekonstrukcje wypadków, z zastosowaniem programu PC-Crash
2. Nasi eksperci określają, w jakim stopniu nastąpiło uszkodzenie ciała u poszkodowanego
3. Rozpatrujemy i opiniujemy wnioski o przyznanie odszkodowania dla poszkodowanych, poprzez przeprowadzenie badań, które pozwolą na określenie stanu zdrowia ubezpieczonego
4. Na prośbę naszego Klienta wydajemy wszelkiego rodzaju opinie sądowo-lekarskie.
5. Wykonujemy sekcje zwłok i zewnętrzne oględziny denata
6. Ustalamy czy stan zdrowia oskarżonego pozwala na prowadzenie wobec niego czynności procesowych i czy może zostać zatrzymany w areszcie zasądzoną karę
7. Oceniamy czy obrażenia ciała powstałe u poszkodowanego kwalifikują się do wszczęcia postępowania sądowego podstawie dokumentacji medycznej lub bezpośredniego badania przez biegłych sądowych
8. Opiniujemy przy pozwach w postępowaniu karnym i w sprawach cywilnych poprzez ustalenie, w jakim stopniu poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu oraz następstw
9. Możemy także wykonać testy toksykologiczne na potrzebę oceny stanu trzeźwości sprawcy

Nasze biuro pomoże ocenić Państwa zdolność do określonych czynności prawnych oraz zdolność w sprawach o prawo nabycia spadku lub darowizny.
W sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność bezpośredniego zbadania osoby będącej w kręgu zainteresowania toczącego się postępowania, opinie wydajemy na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i materiału, który znajduje się w katach sprawy. 

Obecny zakres opiniowania to:

 • otolaryngologia,
 • medycyna pracy,
 • reumatologia,
 • urologia,
 • endokrynologia,
 • ortopedia i chirurgia urazowa,
 • pediatria,
 • kardiologia,
 • ortopedia,
 • dermatologia,
 • okulistyka,
 • chirurgia ogólna i naczyniowa,
 • rehabilitacja ogólna,
 • choroby wewnętrzne,
 • neurologia,
 • onkologia kliniczna,
 • nefrologia,
 • pulmonologia,
 • patomorfologia,
 • medycyna sądowa,
 • traumatologia,
 • choroby zakaźne,
 • medycyna przemysłowa,
 • ginekologia,
 • psychologia,
 • psychiatria,
 • seksuologia,
 • diabetologia,
 • neurochirurgia,
 • medycyna ratunkowa