Szukana fraza:
Szukaj

Ustalanie pochodzenia

GENETYCZNY DROGOWSKAZ
T-UPY

Nasza firma zajmuje się badaniami DNA wykorzystywanymi główne do poszukiwania korzeni genealogicznych. Jak się okazuje, mało kto wie na czym polegają tego rodzaju badania.

Badanie genetyczne może zobrazować korzenie genealogiczne oraz konkretne miejsce z jakiego to pochodzi dana osoba. Można wskazać region świata, w którym to występuje identyczny genotyp co genotyp osoby badanej.

Dla badania genetycznego najważniejszy jest materiał genetyczny, który to znajduje się bezpośrednio w męskich chromosomie Y. Profil DNA można wyodrębnić zarówno z próbki śliny jak i także z próbki krwi. Jest on porównywany z różnymi wariantami genów, które to są charakterystyczne dla ściśle określonej populacji.

Badanie chromosomu Y pozwala na ustalenie tak zwanej ojcowskiej linii genetycznej. 

Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, ze wskazaniem gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej. 


Badanie przedstawia korzenie genealogiczne oraz miejsce pochodzenia badanej osoby na mapie świata, ze wskazaniem gdzie na świecie występują identyczne genotypy z genotypem osoby badanej.

W badaniu pochodzenia istotny jest materiał genetyczny znajdujący się w męskim chromosomie Y. Ten typ DNA podczas przekazywania z pokolenia na pokolenie ulega tylko nielicznym mutacjom. Ich liczba jest proporcjonalna do czasu, w którym zaszły. Służą one za genealogiczne drogowskazy. Ustalony w badaniu DNA profil genetyczny, wyodrębniony z próbki krwi lub śliny, jest porównywany z wariantami genów charakterystycznych dla danej populacji. Profile genetyczne uzyskuje się na podstawie analizy chromosomu Y.

T-UPY - Ustalenie pochodzenia, chromosom Y (linia ojcowska).

Celem tego badania jest głównie poszukiwanie korzeni genealogicznych badanych osób.

Przykładowy wynik badania: